logo
ajax loader
Dotacje unijne

 

FURNIKA Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 

realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020,

pn. ,,Rozwój współpracy gospodarczej i promocja firmy Furnika na rynkach zagranicznych”.

Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promocja firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu26.06.2018 – 31.10.2019
Całkowity koszt projektu400 872,00
Wnioskowana kwota wsparcia192 418,56
Procentowy poziom wsparcia48